ШВК. Звітність

Пробаційні програми – новий інструмент роботи із засудженими

Одним із напрямків пробації є виконання заходів передбачених пробаційною програмою.

Пробаційні програми є новим, проте дієвим інструментом у роботі з особами, засудженими до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі, який дозволяє отримати перевагу щодо подолання шкідливих звичок, зміни прокримінального мислення, формування безпечного суспільства, зниження злочинності та попередження повторних злочинів.

Пробаційні програми – це спеціальні програми соціально-психологічного психо-корекційного спрямування, які зобов’язує пройти суд для того, щоб людина змінила свою поведінку, своє відношення до оточуючих, свій внутрішній світ.

Спільною метою пробаційних програм є досягнення позитивних змін у поведінці суб’єкта пробації. Водночас кожна із затверджених програм містить свою специфічну мету.

Відповідними наказами Міністерства юстиції України затверджено перелік пробаційних програм для повнолітніх і для неповнолітніх суб’єктів пробації:
«ЗМІНА ПРОКРИМІНАЛЬНОГО МИСЛЕННЯ»;
«ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВЖИВАННЯ ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН»;
«ПОДОЛАННЯ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ»;
«ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ НАВИЧОК».

Програми враховують вікові та психологічні особливості суб’єктів пробації, а тому різняться кількістю і тривалістю занять, змістом вправ та завдань. Залежно від виду програми кількість занять може становити від 10 до 13, не рідше 1 разу на тиждень в групі або індивідуально.

Для координації заходів, передбачених пробаційною програмою, в уповноваженому органі пробації призначається куратор – працівник, який пройшов спеціальне навчання. Куратор проводить заняття особисто.

Разом з засудженим куратор складає графік відвідувань занять. Пропуск занять без поважних причин вважається порушенням порядку проходження програми і може призвести до скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Обов'язок проходження пробаційної програми покладає на суб'єкта пробації суд.

Обов'язок має бути виконано до завершення терміну перебування засудженого на пробації.

Заходи із виконання пробаційної програми відображені у відповідному графіку та узгоджуються із заходами індивідуального плану роботи із засудженим.

Програма спрямована на зміну поведінки особистості через усвідомлення нею проблеми, збільшення її вмотивованості до змін, розвиток обізнаності та відповідних навичок. Пробаційна програма може змінити життя засудженого на краще, якщо він не лише відвідує всі заняття, передбачені графіком, не порушуватиме вимоги і правила, а й виявлятиме власне бажання змінитися.


#ШВК #ПробаціяКременчук #ІншаЖінка #ВолонтериПробації